Handle with Care (HCW)

Met ingang van 18 september 2020 starten politie, RBL en scholen in Zeeuws- Vlaanderen met Handle with Care.

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar die te maken hebben met huiselijk geweld. Dit betekent dat het kind de dag na het incident al steun krijgt. School is voor veel kinderen een veilige plek en docenten zijn goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten ze wel weten dat het thuis speelt.

Zie voor meer uitleg het Webinar:  BEKIJK DE VIDEO

of bekijk de handleiding: BEKIJK DE HANDLEIDING